top of page

Privacybeleid

Trustor als commerciële benaming voor eenmanszaak Dries Loncke, gevestigd te Zilvermolenstraat 3 8800 Roeselare en geregistreerd met ondernemingsnummer 0741.689.912, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


https://www.trustor.be


Zilvermolenstraat 3
8800 Roeselare

Telefonisch: 0486/07.58.59

Via mail: info@trustor.be

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Trustor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •   Voor- en achternaam

 •   Geslacht

 •   Geboortedatum

 •   Geboorteplaats

 •   Adresgegevens

 •   Telefoonnummer

 •   E-mailadres

 •   Financiële en fiscale informatie

 •   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website

  aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bij gebruik van de website verzamelt Trustor automatisch gegevens om de deze website te kunnen optimaliseren en dit laat ook de opmaak van gebruiksstatistieken toe.

Hieronder een overzicht van deze gegevens die verwerkt worden:

 •  IP-adres

 •  Locatiegegevens

 •  Gegevens over uw activiteiten op onze website

 •  Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 •  Internetbrowser en apparaat type
   

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trustor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Het voorbereiden en opmaken van de aangifte van nalatenschap

 •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren -

 •  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 •  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
   

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trustor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens zullen verwijderd worden wanneer deze niet langer vereist zijn voor volgende doeleinden: voorbereiding en opmaak van de aangifte van nalatenschap.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Trustor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trustor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ons cookiebeleid kan u vinden via volgende link: cookieverklaring 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trustor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trustor.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trustor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@trustor.be

bottom of page