top of page

Aangifte nalatenschap

Indien u pas een naaste of familielid heeft verloren, wensen wij ons medeleven te betuigen.

In deze moeilijke periode ondersteunen wij u bij elke vorm van administratie. Eén van de belangrijkste verplichtingen na een overlijden is de aangifte van de nalatenschap. De Vlaamse Belastingdienst dient namelijk binnen de 4 maanden op de hoogte gebracht te worden van het vermogen. Deze aangifte van nalatenschap kan opgemaakt en ingediend worden zonder notaris. Wij helpen u de nodige documenten te verzamelen en de aangifte tijdig en op een correcte manier in te dienen. Hierbij maken we ook een berekening van de verschuldigde erfbelasting.

Schermafbeelding 2020-05-18 om 14.03.56.

Kennismaking

Verzamelen gegevens 

Aanvraag opzoekingen en attesten

Berekening Erfbelasting

Indienen aangifte nalatenschap

Naast de aangifte zijn er ook een aantal instanties en organisaties die op de hoogte gebracht moeten worden van het overlijden (banken, verzekeraars, energieleveranciers,...). Wij nemen met hen contact op en volgen dit voor u verder op.

Zo hoeven u en uw familie zich geen zorgen meer te maken over de administratieve kant.

Wij komen graag tot bij u om deze stappen in verstaanbare taal toe te lichten.

Neem contact met ons op

info@trustor.be

0486 07 58 59

Benodigde documenten voor de aangifte

Voor een vlot verloop van de aangifte kan u onderstaande gegevens verzamelen indien deze van toepassing zijn. 

Zijn er vragen of heeft u hulp nodig neem dan gerust contact met ons op.

1.

Overlijdensakte 

Overlijdensbrief

Trouwboekje overledene

3.

Huwelijkscontract (datum+notaris)

Testament

5.

Aangifte(n) van de bank(en) levensverzekeringen, schulden, begrafeniskostenverzekering, inhoud safe

7.

Auto('s) in bezit:

merk + bouwjaar

9

Geregistreerde schenkingen of verkopen onroerende goederen van de laatste 3 jaar

11.

Woonplaatsen gedurende de laatste 5 jaar

2.

Kopie identiteitskaarten van de kinderen recto/verso

4.

Attest erfrechtverklaring (kopie)

op te vragen bij registratie, hierbij kunnen wij helpen

6.

Eigendomstitels onroerende goederen + kadastraal inkomen

8.

Kopie brandverzekering 
(verzekerde bedragen)

10.

Alle facturen, onkostennota's van de begrafenis + elektriciteit, telefoon, ziekenhuis,...

bottom of page